LOGG 2010 …

… et viktig år!

15.02.2010 Etter en kronikk i Svelviksposten inviterer Christin Grilstad Prøis til idédugnad på Bjørge Kafé med tema: Er det mulig å sette opp et historisk spill i Svelvik? Ca 25 interesserte møter opp.

01.03.2010 Allmøte på Kafé Bjørge. Kreative folk og strukturerte sjeler søkes til prosjekt ”Seilskutebyen Svelvik.” Ca 40 interesserte møter opp.

12.03.2010 Produsent Anne Hilde Askø og forfatter/prosjektleder Håvard Rype fra St. Halvardspillet gir fødselshjelp og gode tips til Svelvikspillet ved Christin G Prøis.

23.03.2010 Første styremøte. Tilstede: Anne Holst, Gro Aronsen, Turid Wikdahl og Christin G Prøis. Skal vi sette opp et historisk spill så trengs det penger. Det er bevilget 20.000 fra Vestfold Fylke til forprosjektering. Vi trenger bankkonto. Vi trenger folk, vi trenger en logo, vi trenger egentlig alt akkurat nå.

06.04.2010 Allmøte på Det Gylne anker. Bjørn Severin Nilsen og Thor Arne Berg forteller levende og morsomt fra det historiske Svelvik. Ca 40 interesserte møter opp. Det er stor entusiasme.

24.04.2010 Styremøte. Mange saker, mye som svirrer i lufta, haugevis av gode forslag til alt som kan drifte av prosjekter. Skal vi gjøre mer enn å sette opp et spill? Skape gode møteplasser i byen? Andre arrangementer? Runi Langum sier ja til å gi Svelvikspillet et visuelt uttrykk.

29.04.2010. Arbeidsmøte i styret. Antatt budsjett for Svelvikspillet: 1 million! Er dette gjennomførbart? Her trengs det gode søknader, sponsorer og ideer! Christin er i gang med å skrive spillet. Historien er ren diktning og fantasi med satt i en historisk ramme, så riktig gjengitt at det ”kunne ha skjedd”. Hva med alle de andre ideene? Kan noen lage historiske byvandringer? Aksjoner som sjømila, få folk opp av sofaen?

08.05.2010 Gro Aronsen og Christin G Prøis møter Per Høyli, til inspirasjon. Høyli har store kunnskaper om seilskutetida i Svelvik og forteller historien om ”Den Gode Hensigt”.

09.05.2010 Styret settes:.

Styret for Den Gode Hensigt er: Styreleder: Christin Grilstad Prøis. Kasserer: Anne Holst. Sekretær: Gro Aronsen. PR-sjef: Gro Marit Fjellner. Styremedlemmer: Turid Wikdahl og Kristina Veijlgaard.

11.05.2010 Styremøte. Gro Marit legger frem en prosjektplan som vi kan arbeide etter. Runi Langum har laget skisser og har tilbudt oss 200 litografier. Vi er overveldet! Øyvind Halvorsen presenterer forslag til logo og brosjyre: Svelvik Seilskutebyen. Kan vi klare å få i gang et samarbeid med kommunen/næringsrådet om bruk av denne flotte logoen? Vi jobber med mulige alternativer for en skute som skal være kulisse i spillet og diskuterer budsjett. Vi har flere budsjettforslag og er usikre på hvor mye vi kan forvente av tilskudd/hvilket nivå vi skal tørre å legge oss på. Budsjettene varierer fra 240.000 til 1.050.000.

18.05.2010 Anne Holst møter Hilde Seljom i Etablererkompetanse for å få råd om vi skal starte en stiftelse eller en forening.

20.05.2010 Christin/Pål har møte med Per Selstrøm, eks NRK prosjektleder der mulighetene for en realityserie basert på spillet, diskuteres.

21.05.2010 Håvard Rype tiltrer som manuskonsulent for Svelvikspillet. Håvard og Christin har flere møter der manus diskuteres.

27.05.2010 Styremøte. Vi bobler over av ideer for arrangementer og tiltak for byens beste. Det er nesten så det blir for mye. Hvor skal vi begynne? Hva skal vi gripe fatt i og arbeide videre med? Vi beslutter å etablere en forening som skal hete ”Den Gode Hensigt”. Vi setter medlemskontigent til kr 100 pr år. Beate og Stein Winther har påtatt seg å skrive og drifte byvandringene. Vi bestiller standplass til Svelvikdagene og påtar oss å drifte Mini-Idol for å få noen ekstra kroner i kassa. Runi Langum er i ferd med å lage to bilder til Den Gode Hensigt.

02.06.2010 Per Selstrøm, eks. NRK prosjektleder, kommer til Svelvik for å se på mulighetene for å lage en realityserie fra Svelvik

04.06.2010 Bildene til Runi, Svelvik Jakt og Den Gode Hensigt, går i trykken.

08.06.2010 Bjørn Mittet (regi) og Maida Hals (fotograf) filmer Svelvik og lager en pilot til en realityserie. Kan vi klare å selge ut ideen om en realityserie fra Svelvik der småbylivet settes under lupen?

10.06.2010 Allmøte på Det Gylne Anker. Historiske smakebiter fra gamle Svelvik. Stein Winther forteller om de historiske byvandringene som han og Beate har tatt ansvaret for. Christin Prøis deler ut tekster fra første scene i spillet og disse dramatiseres.

15.06.2010 Arbeidsmøtet i styret. Vi planlegger Svelvikdagenes stand. DGH har fått nær 50 medlemmer. Vi oppfordrer disse til å støtte Svelvik Musikkorps som trenger mannskap til Svelvikdagene.

22.06.2010 Pål Prøis og Turid Wikdahl møter Arvid Askø for å diskutere et eventuelt samarbeid om logo/aktiviteter.

23.06.2010 Piloten til realityserien er ferdig redigert og hentes i Oslo. Den sendes til Mastiff, Strix, NRK, Dinamo og Fabelaktiv.

15.07.2010 Beate Winther forærer DGH flere hundre barnebøker for videresalg.

24.07.2010 Runi Langums bilder er ferdige. Vi er overveldet og takknemlige for den fantastiske gaven som innebefatter 200 nummererte håndkulerte litografier, 100 av ”Den Gode Hensigt” og 100 av ”Svelvik-jakt”

28.07.2010 Svelvik kommune forærer DGH 5 stk skuteglass. Vi seiler i medvind om dagen.

30.07.2010 Villa Rørvik gir DGH et helgeopphold på Villa Rørvik. Vi er helt overveldet over gavmildheten.

02.08.2010 Runi Langum gir DGH originalen til litografiet ”Den Gode Hensigt”. Berger Galleri og Rammeverksted gir foreningen innramming. Foreløpig lar vi bildet stå utstilt hos Berger Galleri og Rammeverksted. Slaget av litografiene har smugstartet. Folk ringer og mailer. Alle vil ha Runis bilder.

05.08.2010 Styret har arbeidsmøte med de siste planlegginger for stand på Svelvikdagene. Gro Marit har laget en flott brosjyre og vi håper å kapre mange medlemmer og selge noen bilder.

07.08.2010 Stand på Svelvikdagene. For en dag! Runis bilder går unna som varmt hvetebrød. Vi mottar kroner 5000,- fra Svelvik skolekorps, og Mini-idol går av staben. Etter en lang dag går styret i DGH i dvale.

15.08.2010 Manus til Svelvikspillet ”Den Gode Hensigt” er ferdig.

24.08.2010 Arbeidsmøtet for spillet. Håvard Rype (St. Halvardspillet) gir gode råd for fremdrift. Nå må rollene for gjennomføring av spillet fordeles.

01.09.2010 Kristina Veijlgaard og Turid Wikdahl møter kulturkontoret i Svelvik og informerer om DGH’s fremdrift.

02.09.2010 Christin G Prøis informerer om DGH’s arbeid og visjoner på Svelvik Næringsråds frokostmøte.

02.09.2010 Styremøte der det besluttes av spillet skal avholdes 24. – 27. august i Kirkeparken.  Kristina Vejlgaard tar jobben som prosjektleder og har utarbeidet et organisasjonskart. Vi velger å ansette Ole Christian Øen som regissør og Harald Galåen som musikalsk leder. Kan det være mulig å bygge et fast steinamfi i Kirkeparken? Status for realityserien er nedslående da ingen av produksjonsselskapene har klart å videreselge ideen.

07.09.2010 Prosjektleder Kristina og forfatter Christin arbeides intenst med å finne profesjonelle aktører som kan hyres inn. Cecilie Schilling har takket ja, men vi trenger 1 eller 2 profesjonelle til.

10.09.2010 Kommunegartner Frode Vestgarden, Grøntmester A/S v/Anton Bø og DGH v/Pål Prøis møtes i Kirkeparken for å se på muligheter for et trappeamfi.

10.09.2010 Allmøte på Det Gylne Anker. Tema: Kostymer. Helene og Hilde Fjellberg kåserer over klesdrakt før i tiden. Christin G Prøis viser lysbilder fra ulike spill Norge rundt. Rolleliste og smakebiter fra manus presenteres.

20.09.2010 Prosjektleder Kristina og forfatter Christin møter regissør Ole Christian Øen. Fremdriftsplan for innøving settes. Det skal øves hver tirsdag, samt en helg i måneden frem til sommeren. Deretter er det ferie og opplading frem mot en intens øvelsesperiode fra 14. – 23. august.

07.10.2010 Kristina og Turid deltar på kurs om søknadsprosesser

09.10.2010 Christin og Trond i møte med Svelviksposten som er svært imøtekommende og gir gode tips til hvor vi kan innhente penger.

12.10.2010 Styremøte med tema markedsstrategi. Trond Besseberg velges inn i styret som nestleder.  Kristina Veilgaard går ut av styret og inn i produksjonslederjobben for spillet. Spillet skal ha egne møter med gruppelederne ca 1 gang pr måned. Gruppelederne er:

Kostyme/sminke: Sidsel Haugland. Markedsføring/PR: Trond Besseberg. Vakthold/service: Anne Holst. Kafe og trivsel: Edle Halvorsen og Turid Wikdahl. Scene og rekvisitt: Hilde og Helene Fjellberg. Teknisk: Pål Prøis. Økonomiansvarlig: Anne Holst. Inspisient og prod.ass: Christin Grilstad Prøis. (Denne lista er revidert etter hvert som folk har kommet til)

17.10.2010 De første musikalske øvelser avholdes i Prøis studio under ledelse av Harald Galåen.

19.10.2011 Vejlgaard inviterer til gruppeledermøte for spillet med presentasjon av organisering av spillet og produksjonsplan.

25.10.2010 Allmøte med musikalske smakebiter fra spillet. Viser byjubilefilmsnutten fra 1945. Legge frem skisser for amfiet i Kirkeparken og informere om årsmøte kommende år.

06.11.2011 En svært vellykket Workshop på Svelvik kino. Det kommer mange og rollelista fylles.

07.11.2011 Rollelista til spillet ”Den Gode Hensigt” settes!

10.11.10 Styremøte. Stein Winther informerer om sommerens byvandringer i juni. Vi har nå over 100 medlemmer! Det besluttes at spillet skal føre eget regnskap.

23.11.2010 Vejlgaard inviterer til gruppeledermøte for spillet. Vi går gjennom rollelisten, de enkelte gruppene, diskuterer markedsføringsplan, samt billettpris og hvor mange forestillinger vi skal ha. To hovedstadsskuespillere har sagt ja til å være med i spillet, men avventer endelig avklaring på permisjonssøknad fra arbeidsgiver.

25.11.2010 Besseberg inviterer til møte i markeds og pr-gruppa. Ny logo, lagd av Øyvind Halvorsen, fremlegges. Logoen er lagd med utgangspunkt i et gammelt sjøkart. Det diskuteres og besluttes billettpris, antall bill, matineforestilling. Samt videre markedsstrategi.

02.12.2010 Julebord for styret i DGH, samt alle gruppelederne.

10.12.2010 Lansering av ny flott hjemmeside!

14.12.2010 Billettsalget er i gang på www.billettservice.no og vi har første leseprøve på Kinoen!

23.12.10 Innvilget søknad fra DnB stiftelsen på kr 250.000 til Kirkeparkamfiet.

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s